نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر222

خبر222


درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه /رساله در نیمسال 2-94-93

93/11/12

پیرو نامه شماره 193788/ت/82 مورخ 91/8/2 درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 2-94-93 ، از 93/11/11 لغایت94/6/3 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 93/11/18 لغایت 94/6/10 اعلام می گردد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی در این خصوص صادر فرمائید.

با توجه به عدم اعلام رسمی تقویم آموزشی سال تحصیلی آینده، مهلت در نظر گرفته شده درصورت شروع نیمسال 94-1 در تاریخ 21 شهریور1394 می باشد.