نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر219

خبر219


سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور با رویکرد مدیریت فناوری

93/11/11

به پیوست پوستر «سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت فناوری، جهت استحضار اعضای محترم هیات علمی و محققین گرامی ارسال می­ گردد (سایت اجلاس: http://www.rdconf.com/fa). خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مشارکت فعال، در ارتباط با هر یک از محورهای کنفرانس نیز، اساتید شاخص را به این اداره کل معرفی نمایند. با تشکر و آرزوی توفیق الهی،

 

پیوست