نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر217

خبر217


در خصوص بورسهای اتحادیه اروپا - ارسموس ماندوس (سال 2014)

93/11/11

احتراما ضمن ارسال متن نامه الکترونیکی مورخ 23 ژانویه 2015 دانشگاه ورشو (هماهنگ کننده بورسهای اتحادیه اروپا در سال 2014) در خصوص سهمیه های خالی بورسهای سال 2014 که قابل استفاده برای دانشگاههای همکار می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به رشته های اعلام شده و توضیحات مندرج در متن ایمیل پیوست ، داوطلبان با مراجعه به سایتهای ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام لازم معمول نمایند. تاریخ انقضای ثبت نام 9/3/2015 می باشد.

پیوست یک

پیوست دو