نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر213

خبر213


اطلاعیه درخصوص تسویه حساب دانشجویی

93/10/25

به منظور تسریع در انجام امور تسویه حساب و جلوگیری از اتلاف وقت،  دانشجویان محترم متقاضی تسویه حساب قبل از مراجعه به تهران و انجام امور مربوط به تسویه حساب اموردانشجویی در تهران از طریق سایت http://engstudent.ut.ac.ir/payup نسبت به درخواست تسویه حساب با اموردانشجویی دانشکده اقدام و نتیجه را از طریق گزارش 522 سیستم گلستان یا آدرس ایمیل ارسالی پیگیری نمایند.