نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر210

خبر210


اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم سال تحصیلی 93-92

93/10/23

پیرو اطلاعیه 21/8/93 اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز سال تحصیلی93-92 کلیه رشته های تحصیلی، ازطریق گروه ها و دانشکده ها،اعلام گردیده است.

دانشجویان عزیز تا روز شنبه مورخ 27/10/93 مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند.پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکانپذیر نخواهد بود.

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

93/10/17                 

رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان رشته مهندسی  صنایع  درسال تحصیلی 93-92  ورودی های 89

 

رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی(روزانه وشبانه)درسال93-92  ورودی های89