نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر209

خبر209


اطلاعیه خوابگاه دانشجویان ارشد

93/10/20

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشگاه (که پروپوزال آنها تایید و لزوم حضور آنها در تهران مورد تایید آموزش دانشکده قرار گرفته است) می رساند،  با مکاتبات انجام شده از طرف مدیریت دانشکده و پردیس دانشکده های فنی و موافقت رئیس محترم سازمان خدمات دانشجویی و مدیر کل محترم امور خوابگاهی دانشگاه، در ترم جاری خوابگاه امین برای دانشجویان پسر و خوابگاه چمران برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده است. لذا دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام (با پرداخت شهریه معادل دانشجویان شبانه) به خوابگاه های مورد اشاره مراجعه نمایند.

امور دانشجوئی دانشکده