نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر208

خبر208


آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته ی خمیر و کاغذ در دانشکده فنی کاسپین راه اندازی شد

93/10/20

آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته خمیر و کاغذ دانشکده در تاریخ 9/10/93 با حضور اعضای محترم هیات علمی و معاونین محترم دانشکده های فنی کاسپین و فومن و متخصصین وکارشناسان محترم شرکت چوکا و شرکت سازنده (FIBERTECH INSTRUMENTS) راه اندازی شد. این آزمایشگاه که مجهز به کلیه دستگاههای پیشرفته ساخت و آنالیز خمیر و کاغذ می باشد، از محل اعتبارات بانک توسعه ی اسلامی و با حمایت مستقیم دانشگاه تهران راه اندازی شده است.

 

تصاویر