نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر283

خبر283


عدم امکان تغییر کد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی(ازمون سال 1394)

94/06/08

‹‹ خیلی فوری ››

به پیوست یک برگ اطلاعیه مربوط به عدم پذیرش  هرگونه درخواست انتقال ، تغییر کد رشته محل در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرفته شدگان دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر در آزمون های مربوط سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 1394 ارسال می گردد .

به استحضار می رساند ؛ بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی مربوط و مصوبه قبل کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه صرفاً نامه هایی که بر اساس تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور و با امضاء رئیس محترم سازمان مذکور به منظور معرفی وثبت نام قطعی پذیرفته شده در کدرشته محل تعیین شده ،ارسال گردد ، قابل بررسی خواهد بود . 

اطلاعیه پیوست