نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت اجرایی

حوزه معاونت اجرایی


   دکتر سید حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی سمت معاونت اجرائی این دانشکده را برعهده دارند.ایشان دارای مدرک دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران می باشند.