نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت اجرایی

حوزه معاونت اجرایی


دکتر سید حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئولیت این معاونت را بر عهده دارند.

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

معاونت اجرایی دانشکده فنی کاسپین وظیفه مدیریت امور اجرایی، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش دانشجویی و فرهنگی، وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشکده از جمله امور رفاهی و فرهنگی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش امور اجرایی، اداری و مالی، وظیفه مدیریت کلیه امور مالی، اداری و منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشکده، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از دانشکده را بر عهده دارد.

اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی کاسپین به شرح زیر می باشد:

 

1- تهیه لیست‌های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده

2- بررسی کلیه لیست ها و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه

3- تهیه لیست‌های ماُموریت و پرداخت آن

4- کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات

5-کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت‌ها و همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها

6- تهیه و تنظیم اسناد مالی بر اساس ردیف بودجه (سایر فصول-تجهیزات-کمک-درآمد)

7- تهیه و تنظیم لیست‌های درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها

8- ارائه اسناد به واحد رسیدگی جهت کسر کردن بودجه دریافت شده

9- کلیه امور مربوط به بایگانی واحد حسابداری

10- تهیه و تنظیم و پرداخت قراردادهای منعقده

11- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه

12- تهیه و تنظیم گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده

 

اعضای دفتر  :

معاونت اجرایی: دکتر سید حامد موسوی

مسئول دفتر: خانم فرشته قسمت پور        

 

 

شماره تماس دفتر :

8604 4460 (13) 98+

 

آدرس پست الکترونیکی دفتر :

ghesmatpor@ut.ac.ir