حمایت پارک علم وفناوری از مسابقات دانشجویی در قالب پروژه عملی دروس دانشگاهی و در چارچوب "برنامه جوانه"

حمایت پارک علم وفناوری از مسابقات دانشجویی در قالب پروژه عملی دروس دانشگاهی و در چارچوب "برنامه جوانه"


 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمندسازی دانشجویان دانشگاه تهران برای حرکت در مسیر خلاقیت و ترویج تفکر کسب و کار، از مسابقات علمی - دانشجویی در قالب پروژه عملی دروس دانشگاهی و در چارچوب "برنامه جوانه" حمایت می‌نماید.

برنامه جوانه شامل حمایت از تورهای بازدید از صنعت، حمایت از رویدادهای ترویجی فناوری و کارآفرینی و حمایت از برگزاری مسابقات دانشجویان دانشگاه تهران در قالب دروس عملی دانشگاهی می‌باشد. هدف اصلی این برنامه کمک به ایجاد چارچوب‌های فکری فناورانه، پرورش تفکر خلاق و تولید ایده‌های ایجاد کسب و کار از دانش کسب شده در حین تحصیل در دانشگاه است.

تقاضا دارد در صورتی که متقاضی استفاده از حمایت مالی این برنامه هستید، پس از مطالعه دستورالعمل (پیوست) نسبت به ارسال کاربرگ درخواست اقدام فرمائید.

 

دستورالعمل حمایت ازمسابقات دانشجویی

کاربرگ درخواست حمایت

دستورالعمل شرایط مدارک هزینه