حذف کنترل های پیش نیاز/ هم نیاز در بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال 3992

حذف کنترل های پیش نیاز/ هم نیاز در بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال 3992


به استناد نامه شماره ۷۸۴۱۵۲۷ ‬به تاریخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ معاون محترم آموزشی دانشگاه مبنی بر ارسال راهنمای آزمون پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و متعاقب آن ثبت و تأیید نمرات توسط اساتید حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ ‬به استحضار می‌رساند: بر اساس تقویم دانشگاهی شروع انتخاب واحد نیمسال ۳۹۹۲ از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ است که با توجه به عدم ثبت و تأیید بسیاری از نمرات در سامانه جامع آموزش، دانشجویان در انتخاب واحد دچار مشکل خواهند شد. لذا با توجه به تعریف پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز کلیه دروس بر اساس آخرین برنامه درسی مصوب در سامانه جامع آموزش و در راستای نظارت بر نحوه انتخاب واحد پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها همانند نیمسال‌های قبل، بنا به پیشنهاد این مدیریت و همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، مقرر شد:

۱- کلیه کنترل‌های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به صورت موقت غیر فعال شده تا دانشجویان بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

۲- در زمان حذف و اضافه کنترل‌های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز مجدداً فعال و کلیه دانشجویان موظف به کنترل انتخاب واحد خود خواهند شد. در این خصوص لازم است از طریق پیامک و ایمیل به دانشجویان اطلاع رسانی شود (از طریق: اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه و پردیس / دانشکده‌ها).