حذف کنترل های پیش نیاز/ هم نیاز در بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال 3991

حذف کنترل های پیش نیاز/ هم نیاز در بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال 3991


با عنایت به نامه شماره ۷۵۹۰۷۱۵ ‬به تاریخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ مدیرکل محترم خدمات آموزشی دانشگاه مبنی بر برگزاری حضوری برخی از دروس نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در شهریور ماه سال جاری و متعاقب آن تمدید ثبت نمرات حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ به استحضار می‌رساند: بر اساس تقویم دانشگاهی شروع انتخاب واحد نیمسال 3991  از تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ می باشد که با توحه به عدم ثبت و تایید بسیاری از نمرات در سامانه جامع آموزش، دانشجویان در انتخاب واحد دچار مشکل خواهند شد. لذا با توجه به تعریف پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز کلیه دروس بر اساس آخرین برنامه درسی مصوب در سامانه جامع آموزش و در راستای نظارت بر نحوه انتخاب واحد پردیس / ‏‬ دانشکده ها همانند نیمسال های قبل، بنا به پیشنهاد این مدیریت و همکاری اداره کل خدمات آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، مقرر گردید:

۱- با توجه به مصادف شدن دو روز اول انتخاب واحد نیمسال ۳۹۹۱ با تعطیلات رسمی و عدم حضور همکاران محترم پردیس / دانشکده ها، کلیه کنترل های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به صورت موقت غیر فعال شده تا دانشجویان بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

۲- در زمان حذف و اضافه کنترل های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز مجدداً فعال و کلیه دانشجویان موظف به کنترل انتخاب واحد خود خواهند شد. در این خصوص لازم است از طریق پیامک و ایمیل به دانشجویان اطلاع رسانی شود (از طریق: اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه و پردیس / دانشکده ها).