جدول زمان بندی برنامه های "دومین رویداد استارت آپی در حوزه فناوری های توان بخشی"

جدول زمان بندی برنامه های "دومین رویداد استارت آپی در حوزه فناوری های توان بخشی"


به پیوست جدول زمان بندی برنامه های"دومین رویداد استار‌ آپی در حوزه فناور‌ های توان بخشی" که در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد، جهت استحضار تقدیم می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به rehabtech.ir مراجعه نمائید. تشکر