جدول زمانبندی و شرایط انواع وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97

جدول زمانبندی و شرایط انواع وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97


 

جدول زمانبندی و شرایط انواع وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97

به پیوست، جدول زمانبندی و شرایط انواع وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 جهت اطلاع رسانی به دانشجویان عزیز تقدیم می‌گردد.

 

جدول زمانبندی

شرایط انواع وام های دانشجویی