تمدید مهلت ثبت نام وام های دانشجویی

تمدید مهلت ثبت نام وام های دانشجویی


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند،مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تا تاریخ بیست وپنجم فروردین 99 تمدید شد.