تمدید مهلت ارزیابی دانشجویان از صنایع پذیرنده کارآموز ( تابستان 1398)

تمدید مهلت ارزیابی دانشجویان از صنایع پذیرنده کارآموز ( تابستان 1398)


 

بنا به درخواست دانشجویانی که در حال گذراندن دوره کارآموزی می‌باشند مهلت ارزیابی میان دوره‌ی صنایع توسط کارآموزان تا تاریخ ۵ شهریور ۹۸ تمدید شده است. کارآموزان می‌توانند با ورود به سامانه کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی، نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت این ارزیابی، دانشجویانی که نسبت به انجام ارزیابی اقدام نکرده باشند امکان بارگذاری گزارش و اتمام دوره را نخواهند داشت.