- یک‌شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱

تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد

تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد


 

   «آنی»

پیرو بخشنامه‌های شماره ۵۶۵۵۵/پ/۱۲۲ مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۳‬ و شماره ۲۴۹۰۴۰/پ/۱۲۲ مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬ و شماره ۵۲۳۴۶/پ/۱۲۲ مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬در خصوص تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیه دوره‌ها ) به استحضار می‌رساند؛ تمدید نیمسال ششم دانشجویان مذکور با اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر:  عدم ارائه درخواست تمدید سنوات مجدد (نیمسال هفتم) و پرداخت هزینه -شهریه مربوط و دفاع در زمانی که توسط گروه آموزشی (در دانشکده‌های مستقل) و دانشکده (در پردیس‌ها) تعیین می‌گردد، قابل اقدام است.

 

فرم تعهد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم گزارش پیشرفت ومجوز سنوات کارشناسی ارشد