تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96


تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96

پیرو نامه شماره ۵۷۷۴۳۷۴ مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۹۶‬در خصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز، در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، به استحضار می‌رساند بازه زمانی مذکور از روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۰/‏۹۶‬ لغایت روز جمعه مورخ ۲۲/۱۰/‏۹۶‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است.