- شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تمدید بازه ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

تمدید بازه ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395


 

( آنی )

 

         با توجه به درخواست تعدادی از پردیس ها و دانشکده ها برای ارایه بازه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 به استحضار می رساند ؛ با ارایه بازه از تاریخ 1395/11/10 الی روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 برای دانشجویانی که به علل مختلف موفق به ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال مذکور نشده اند ، موافقت می شود .

خواهشمنداست دستور فرمایند اقدام لازم به عمل آورند .

بدیهی است تمدید بازه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود .