تمدید بازه ارزشیابی دروس توسط دانشجویان

تمدید بازه ارزشیابی دروس توسط دانشجویان


 

پیرو نامه شماره 5347947 مورخ 10/02/96 درخصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95، به استحضار می رساند بازه زمانی مذکور از تاریخ شنبه 06/03/96 لغایت جمعه 12/03/96 تمدید شده است .

خواهشمنداست دستور فرمایند  اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی توسط دانشجویان صورت پذیرد .