تمدید - اطّلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی در سال تحصیلی 1401-1400

تمدید - اطّلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی در سال تحصیلی 1401-1400


پیرو نامه شماره ۱۲۵/۱۸۸۹۴۹ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ در خصوص پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد با توجه به تعداد زیاد درخواستهای متقاضیان جهت ثبت نام و تعطیلی دانشگاه‌ها در سه هفته گذشته؛ خواهشمند است دستور فرمائید مهلت ثبت نام در سامانه جامع آموزشی گلستان و وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تا تاریخ ۹۹/۰۹/۲۸ تمدید گردد.