تمدید ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

تمدید ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97


 

تمدید ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

به استحضار می‌رساند با توجه به اتمام زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی تا تاریخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷‬ ‬ و عدم انجام ارزشیابی توسط تعدادی از دانشجویان، و تماس‌ها و مراجعات مکرر ایشان با این مدیریت، بازه زمانی مذکور از روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ لغایت جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.