نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم و اطلاعیه های آموزشی دانشکده

تقویم و اطلاعیه های آموزشی دانشکده


◄سامانه پشتیبانی جهت ثبت وپیگیری درخواستهای دانشجویان  http:\\its3.ut.ac.ir

هزینه پست گواهی موقت فارغ‌التحصیلان به شماره حساب 18712180 بانک تجارت شعبه اردیبهشت واریز گردد.

◄آدرس پست الکترونیکی آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده فنی کاسپین  edu.caspian@ut.ac.ir

نحوه ارائه و پیگیری درخواست در سامانه its3 

شماره حساب وشناسه پرداخت دیرکرد کتابخانه

لینک شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران 

مراحل انجام کارآموزی

تقویم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی1401- 1400