نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم و اطلاعیه های آموزشی دانشکده

تقویم و اطلاعیه های آموزشی دانشکده


◄ کلیه اطلاعات مربوط به مقررات و زمان‌بندی‌های آموزشی در سایت جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  egufa.ut.ac.ir

دانشجویان کارشناسی:   

eng_undgrad@ut.ac.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد: 

eng_grad @ut.ac.ir

ذکر نام وشماره دانشجویی الزامی است.

ftp دانشکده

◄زمان اخذ مجوز دفاع ازپایان نامه/رساله دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در نیمسال 1 - 96 ، از ۰۱/‏۰۷/‏۹۶ لغایت  ۹۶/۱۰/۲۷   و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از۰۸/‏۰۷/‏۹۶ لغایت ۴/‏۱۱/‏۹۶ اعلام می گردد

◄هزینه پست گواهی موقت فارغ‌التحصیلان به شماره حساب 18712180 بانک تجارت شعبه اردیبهشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران واریز شود.

◄دانشجویان محترم دوره مجازی جهت تماس با کارشناس آموزش مجازی با شماره 01344609142  تماس حاصل فرمایید.

◄وبگاه معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی به آدرس: