تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه ویژه دانشجویان جدیدالورود

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه ویژه دانشجویان جدیدالورود


تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه ویژه دانشجویان جدیدالورود

ضمن ارسال نامه شماره ۹۹۸۷۰/‏۱۵‬ مورخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه ویژه دانشجویان جدیدالورود، به استحضار می‌رساند دانشجویان جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می‌توانند از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷الی ۳۰/‏۷/‏۱۳۹۷‬ با مراجعه به سایت tehran.bmn.ir اقدام به ثبت وبارگذاری مدارک نمایند. لذا خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی (از طریق ایمیل، نصب در محل مناسب و...) به دانشجویان ذینفع اطلاع رسانی گردد. لازم به ذکر است مهلت داده شده تمدید نخواهد شد.

پیوست