تاریخ دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال ششم- ارشد31/4/1399

تاریخ دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال ششم- ارشد31/4/1399


 پیرو نامه شماره ۱۲۲/پ/۲۰۹۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ در خصوص اعلام مصوبه شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ دانشگاه به استحضار می‌رساند: با توجه به تراکم جلسات دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در شهریور ماه هر سال که سبب افت کیفیت جلسات دفاع و به وجود آمدن اشکالات در فرایند دفاع می‌گردد و همچنین اشکالات متعددی که برای  ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری به وجود  می آید، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ شورای آموزشی مقرر گردید تاریخ دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 31/تیرماه هر سال تعیین گردد.

خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان ذیربط ، مدیران محترم گروه های آموزشی/ معاونین محترم آموزشی دانشکده و استادان  محترم ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دانشجویان مشمول بند فوق ،تا تاریخ 1399/4/31  با رعایت سایر شرایط ومقررات از پایان نامه دفاع نمایند.