بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی

بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی


قابل توجه دانشجویان  محترم برای ثبت نام در بیست و ششمین  دوره  المپیاد علمی دانشجویی 
دانشجویان منطقه دو (غیر از دانشگاه مازندران) ثبت نام  از فردا درپورتال reg.umz.ac.ir آغاز و تا 5 اردیبهشت 1400 ادامه  دارد، موفق باشید.
 
امور پژوهشی دانشکده فنی کاسپین