بهره برداری از فرآیند درخواست گذراندن حضوری دروس عملی

بهره برداری از فرآیند درخواست گذراندن حضوری دروس عملی


 فرآیند درخواست گذراندن حضوری دروس عملی، عملی / نظری، کارگاهی، کارورزی، عملیات صحرایی، پروژه و آزمایشگاهی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که در نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ در درس / ‏دروس‬ مربوط ثبت نام نموده‌اند و یا در تابستان سال جاری نسبت به اخذ دروس مذکور الزام دارند و حضورآنها دردانشگاه، به تشخیص واحد الزامی است، در پیشخوان سیستم جامع آموزش قابل بهره برداری است. نظربه اینکه شروع این کلاس‌ها از اول شهریورماه جاری خواهد بود لازم است معاونین محترم واحدها در چارچوب ضوابط ومقررات ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر اساس پروتکل‌های بهداشتی تراکم حضور دانشجویان را مدیریت نمایند. با توجه به فشرده بودن دروس، مدیریت برگزاری کلاس برعهده استاد مربوط و با نظارت معاون آموزشی واحد خواهد بود. درهر حال کلیه کلاس‌ها می باید تا ۳۱/‏۰۶/‏۹۹‬ به پایان برسد. با توجه به ضیق وقت و نزدیک شدن زمان شروع کلاس‌ها، به دانشجویان ذ ینفع اطلاع رسانی می گردد.