برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (سومین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) (16 آبان)

برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (سومین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) (16 آبان)


اطلاعیه شماره 4- ارسال صورتجلسه هیأت رئیسه دانشکدگان / ‏‬پردیس / ‏دانشکده‬ مستقل به همراه فرم‌های تکمیل شده و مدارک متقاضیان تا تاریخ 22 آبان

با توجه به برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (سومین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال صورتجلسه هیأت رئیسه دانشکدگان / ‏‬پردیس / ‏دانشکده‬ مستقل مبنی بر اعلام اسامی برای شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره بین الملل، به همراه فرم‌های تکمیل شده و مدارک متقاضیان اقدام مقتضی صورت گیرد.

خاطر نشان می‌سازد که مدارک متقاضیان هر دانشکدگان / ‏پردیس‬ / ‏‬دانشکده مستقل باید به همراه یک نامه اتوماسیونی و با هم ارسال شود و از دریافت مدارک معرفی افراد به صورت جداگانه معذور هستیم.

فرم‌ها و شیوه نامه شرکت در این جشنواره به قرار زیر است:

فرم شرکت اعضای هیأت علمی

فرم شرکت دانشجویان

فرم واحدها

فرم مشاوران بین الملل

فرم سایر فعالان بین الملل

شیوه نامه تکمیل و ارسال مدارک