برگزاری نخستین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری ایران در استان مازندران

برگزاری نخستین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری ایران در استان مازندران


برگزاری نخستین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری ایران در استان مازندران باعنوان "انقلاب چهارم صنعتی، نقش پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها"

اولین کنفرانس ملی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری توسط انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران باعنوان"انقلاب چهارم صنعتی، نقش پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها" با میزبانی پارک علم و فناوری مازندران در محورهای ۱- هوش مصنوعی ۲- بلاک چین‌ها ۳- نقش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و مناطق نوآوری در انقلاب صنعتی ایران، ۱۳ الی ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ در استان مازندران برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید. با تشکر