برگزاری مراسم پایان دوره دانشجویان ورودی ۹۳

برگزاری مراسم پایان دوره دانشجویان ورودی ۹۳


 

برگزاری مراسم پایان دوره دانشجویان ورودی ۹۳

مراسم پایان دوره دانشجویان ورودی ۹۳ کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین با حضور مسئولین دانشکده در روز پنج شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۷ در سالن آمفی تئاتر این دانشکده با حضور اکثریت دانشجویان برگزار شد. در این مراسم از نفرات اول تا سوم این دوره، رتبه‌های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ و همچنین از رتبه ۱ بیست و سومین المپیاد قطب ۲ تقدیر و تشکر بعمل آمد.

تصاویر مربوطه در پیوست ارائه می‌شود.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین