برنامه نهایی سمینار دانشکده فنی کاسپین 31 خرداد 96

برنامه نهایی سمینار دانشکده فنی کاسپین 31 خرداد 96


 

زمان‌بندی نهایی جهت برگزاری سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین ورودی ۹۴ (چهارشنبه مورخ ۳۱ خرداد ۹۶) به پیوست این نامه آورده شده است. خواهشمند تاریخ و ساعت برگزاری به اطلاع دانشجویان محترم رسانده شود. در ضمن حداکثر یک روز قبل از برگزاری سمینار، فایل گزارش سمینار و پاورپوینت مربوطه به ایمیل alifazeli@ut.ac.ir ارسال گردد.

 

 

زمان‌بندی برگزاری سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی