برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 27 دی ماه

برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 27 دی ماه


پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰۷ مورخ ۹۹.۱۰.۲۴ معاونت محترم اداری مالی دانشگاه با موضوع لزوم حضور فیزیکی دو سوم و دورکاری یک سوم پرسنل با هدف حفظ سلامتی کارکنان دولت، بدینوسیله برنامه کاری از روز شنبه مورخ 27 دی ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل ابلاغ می شود:

  1. حضور کلیه پرسنل واحدهای اداری مطابق برنامه ریزی مندرج در فایل پیوست.
  2. حضور پرسنل زیر نظر امور اداری با نظر مسئول واحد و با رعایت سقف مجاز.
  3. حضور پرسنل واحدهای خدمات، فضای سبز و تأسیسات خوابگاه‌ها با نظر مسئول خوابگاه‌ها و با رعایت سقف مجاز.
  4. حضور پرسنل واحدهای انتظامات دانشکده، خوابگاه‌ها و متصدیان خوابگاه خواهران با رعایت الزامات بهداشتی و طبق روال معمول.

همچنین لازم است موارد ذیل کما فی السابق و موکداً مورد توجه قرار گیرد:

 

الف - کلیه پرسنل حاضر در دانشکده، ضمن رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، موظف به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی (رعایت فاصله حداقل ۲ متر) می‌باشند.

ب - همواره حضور یک نفر از پرسنل در واحدهای با بیش از یک نفر همکار الزامی است. همچنین لازم است پرسنل در روزهای دورکاری خود همواره در ساعات اداری بر روی شماره‌های تماسی که قبلاً در اختیار امور اداری قرار داده‌اند و از طریق کانال روابط عمومی و کانال رسمی دانشکده به اطلاع مراجعین رسانده شده است؛ در دسترس باشند.

ج - کارکنانی که بصورت دورکاری مشغول به خدمت هستند؛ موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند؛ که لازم است توسط مدیر مافوق تأیید شود.

د - ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و مسئولان مافوق و یا بصورت نوبتی، ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند؛ طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

ه - مقتضی است ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

و - همکارانی که با توجه به محدودیت‌های احتمالی در خصوص ایاب و ذهاب از شهرهای قرمز و نارنجی جهت حضور در دانشکده با مشکل مواجه هستند؛ مقتضی است ضمن اطلاع رسانی مکتوب موضوع به امور اداری، با قید فوریت نسبت به دریافت مجوز تردد از طریق فرمانداری ها اقدام نمایند.

 

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، قبلاً از همکاری و حسن توجه همه پرسنل ارجمند قدردانی می‌شود.