برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 22 آذرماه 99

برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 22 آذرماه 99


پیرو ابلاغیه معاونت محترم اداری مالی دانشگاه با عنوان خبری "نحوه حضور کارمندان در دانشگاه از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹" مندرج در وبگاه دانشگاه، با موضوع لزوم حضور حداقلی پرسنل به منظور حفظ سلامتی کارکنان دولت، برنامه حضور واحدها / کارکنان (حداکثر با حضور فیزیکی ۵۰ درصد کارکنان) از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- واحدهای آموزش، مرکز کامپیوتر، کتاب خانه و آزمایشگاه‌ها با نظر معاون محترم علمی با رعایت سقف مجاز

۲- دفتر ریاست هر روز یک نفر با نظر و هماهنگی امور اداری

۳- واحد حسابداری یک نفر با نظر ریاست و معاونت اجرایی

۴- پرسنل زیر نظر واحد حسابداری حسب لزوم با نظر مسئول واحد و با رعایت سقف مجاز

۵- واحد اداری و فنی و پشتیبانی با نظر معاونت اجرایی

۶- واحد امور دانشجویی با نظر و هماهنگی امور اداری

۷- پرسنل زیر نظر امور اداری حسب لزوم و با نظر مسئول واحد و با رعایت سقف مجاز

۸- واحدهای خدمات، فضای سبز و تأسیسات خوابگاه‌ها با نظر مسئول خوابگاه‌ها و با رعایت سقف مجاز

۹- پرسنل واحدهای انتظامات دانشکده، خوابگاه‌ها و متصدیان خوابگاه خواهران با رعایت الزامات بهداشتی، طبق روال معمول

شایان ذکر است کلیه کارکنانی که با عنایت به مراتب فوق در روزهایی از هفته در دانشکده حضور ندارند می‌بایست تصدی مسئولیت‌های محوله را به صورت دورکاری و به نحو شایسته به انجام برسانند. ضمناً لازم است موارد ذیل نیز کما فی السابق و موکداً مورد توجه قرار گیرد:

الف-لازم است پرسنل در روزهای دورکاری خود در ساعات اداری بر روی شماره‌های تماسی که قبلاً در اختیار امور اداری قرار داده‌اند و از طریق کانال روابط عمومی و کانال رسمی دانشکده به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان رسانده شده است؛ در دسترس باشند.

ب- کارکنان در روزهایی که در دورکاری به سر می‌برند موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند؛ که لازم است توسط مدیر مافوق تأیید شود.

ج- ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و مسئولان مافوق و یا به صورت نوبتی، ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند؛ طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

د- ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

همچنین لازم است همکارانی که با توجه به محدودیت‌های وضع شده در خصوص ایاب و ذهاب از شهرهای قرمز و نارنجی جهت حضور در دانشکده با مشکل مواجه هستند ضمن اطلاع رسانی مکتوب موضوع به امور اداری با ذکر دلایل عدم امکان حضور خود، وظایف محوله را با جدیت به صورت دورکاری تعقیب نمایند.

قبلاً از همکاری و حسن توجه همه همکاران گرامی قدردانی می‌شود