برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰


 با هدف حفظ سلامتی کارکنان، بدینوسیله برنامه کاری از روز یک شنبه مورخ   ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

 

۱. حضور کلیه پرسنل واحدهای اداری مطابق برنامه ریزی مندرج در فایل پیوست.

۲. حضور پرسنل واحدهای خدمات، فضای سبز و تأسیسات دانشکده و خوابگاه‌ها با نظر مسئولین مربوطه و با رعایت سقف مجاز.

۳. حضور پرسنل واحدهای انتظامات دانشکده، خوابگاه‌ها و متصدیان خوابگاه خواهران با رعایت الزامات بهداشتی و طبق روال معمول.

 

همچنین لازم است موارد ذیل کما فی السابق و موکداً مورد توجه قرار گیرد:

الف - کلیه پرسنل حاضر در دانشکده، ضمن رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و عدم مراجعه غیر ضرور به دفاتر کاری یکدیگر، بدون استثناء موظف به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی (رعایت فاصله ۲ متر) می‌باشند. بدیهی است در صورت مشاهده عدم توجه به این موضوع، حسب گزارش امور اداری و انتظامات وفق مقررات ابلاغی اقدام خواهد شد.

ب - همواره حضور یک نفر از پرسنل در واحدهایی با پرسنل بیش از دو نفر، الزامی است. همچنین لازم است پرسنل در روزهای دورکاری خود همواره در ساعات اداری بر روی شماره‌های تماسی که قبلاً در اختیار امور اداری قرار داده‌اند و از طریق کانال روابط عمومی و کانال رسمی دانشکده به اطلاع همگان رسانده شده است؛ در دسترس باشند.

ج - کارکنانی که به صورت دورکاری مشغول به خدمت هستند؛ موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند؛ که متعاقباً توسط مدیر مافوق بررسی و تأیید خواهد شد.

د - ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و مسئولان مافوق و یا به صورت نوبتی، ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند؛ طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

ه - مقتضی است ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

و - لازم است همکاران کلیه واحدها دقیقاً وفق برنامه پیوست در روزهای کاری در دانشکده حاضر بوده و در صورتیکه در موارد ضروری امکان حضور طبق برنامه را ندارند؛ دستکم ۲۴ ساعت قبل از طریق واتس اپ، اتوماسیون اداری و پیامک به امور اداری اطلاع رسانی و از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. بدیهی است عدم اطلاع رسانی به منزله غیبت محسوب خواهد شد. ضمناً حتی المقدور از مرخصی در روزهای دورکاری استفاده شود.

 

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، قبلاً از همکاری همه پرسنل ارجمند قدردانی می‌شود.

رونوشت: هیأت رئیسه و همکاران محترم هیأت علمی، جهت استحضار.

رونوشت: جناب آقای پورقاسم، جهت استحضار و هماهنگی لازم.