برنامه زمانبندی ارسال درخواست های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

برنامه زمانبندی ارسال درخواست های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان


با توجه به آخرین برنامه زمان‌بندی ابلاغ شده از سوی معاونت محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در خصوص فرایند بررسی و ارسال درخواست‌های تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، خواهشمند است برنامه زمان‌بندی زیر به نحو مقتضی به دانشجویان برگزیده و استادان راهبر ایشان اطلاع‌رسانی شود و همچنین درخواست‌های تأیید شده مطابق با شیوه‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (طرح شهید وزوایی)»، بر اساس جدول زمان‌بندی زیر از طریق سامانه سینا برای بنیاد ارسال گردد.

ردیف

عنوان

مهلت ارسال درخواست توسط دانشجو / استاد راهبر به دانشگاه

مهلت ارسال درخواست‌های تأیید شده توسط دانشگاه به بنیاد نخبگان استان تهران

۱

ارسال گزارش پایانی درخواست دستیاری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، توسط استاد راهبر

۱۰ تیرماه ۱۴۰۰

۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۲

ثبت درخواست و ارسال مستندات راتبه دانشجویی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، توسط دانشگاه

-

۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۳

ثبت درخواست ودیعه اجاره مسکن، توسط دانشجو

۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴

ثبت درخواست بهره‌مندی از اعتبارها و تسهیلاتی که زمان مشمولیت آن‌ها در شیوه‌نامه تسهیلات دانشجویی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تعیین شده‌است؛ توسط دانشجو

۳۰ مهر‌ماه ۱۴۰۰

۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰