برنامه درسی نیمسال دوم - 1401-1400 کارشناسی و کارشناسی ارشد برای حذف و اضافه(3 اسفند)

برنامه درسی نیمسال دوم - 1401-1400 کارشناسی و کارشناسی ارشد برای حذف و اضافه(3 اسفند)


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند دانشجویان محترم دانشکده فنی کاسپین ملزم به اخذ دروس با کد مختص دانشکده در برنامه درسی اعلام شده می‌باشند. بدیهی است عواقب هرگونه اشتباه و سهل انگاری در انتخاب کد دروس بر عهده دانشجو بوده و در صورت اخذ دروس با کدهای متفرقه، این دروس در تطبیق واحد نهایی جهت فارغ‌التحصیلی لحاظ نخواهند شد و دانشجو موظف به گذراندن دوباره این دروس خواهد بود. بنابراین خواهشمند است در انتخاب کدهای دروس خود در بازه ثبت نام و حذف و اضافه، دقت نظر لازم را داشته باشید. برنامه درسی تمام گروه‌ها به تفکیک رشته‌ها به صورت فایل‌های پی دی اف ضمیمه شده است.

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی مهندسی پلیمر، دانشکده فنی کاسپین

 

برنامه نیمسال دوم 1401-1400 کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی کاسپین