برنامه حضور حداقلی واحدها / همکاران در روزهای اداری از تاریخ ۹۹.۰۹.۰۸ به مدت یک هفته

برنامه حضور حداقلی واحدها / همکاران در روزهای اداری از تاریخ ۹۹.۰۹.۰۸ به مدت یک هفته


به استناد نامه شماره ۷۷۸۴۱۸۴ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ معاون محترم اداری و مالی دانشگاه در خصوص لزوم حضور حداقلی کارکنان و در راستای بخشنامه‌های دولت محترم در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کوید ۱۹ و اهمیت حفظ سلامتی کارکنان، برنامه حضور حداقلی واحدها / همکاران در روزهای اداری از تاریخ ۹۹.۰۹.۰۸ به مدت یک هفته به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
 
الف. دفتر ریاست هر روز ۱ نفر، سرکار خانم‌ها فرشته قسمت پور و ناهید شهبازی و دیگر پرسنلی که متعاقباً از سوی امور اداری اعلام خواهد شد.
 
ب. همکاران واحدهای انتظامات دانشکده و خوابگاهها و متصدیان خوابگاه خواهران طبق روال معمول.
 
ج. تاسیسات خوابگاهها حسب لزوم و با هماهنگی مسئول امور خوابگاهها به منظور سرکشی و مرتفع ساختن مشکلات تاسیساتی
 
د. تاسیسات دانشکده حسب لزوم و با هماهنگی امور اداری به منظور سرکشی و مرتفع ساختن مشکلات تاسیساتی
 
شایان ذکر است غیر از واحدها / کارکنان مشروحه فوق حسب مراتب ردیف های الف تا د، لازم است دیگر پرسنل مسئولیت‌های محوله را بصورت دورکاری و با هماهنگی با مسئولین واحدها برعهده گرفته و به انجام برسانند. ضمناً موارد ذیل نیز موکداً مورد توجه قرار گیرد:
 
۱. لازم است پرسنل در روزهای دورکاری خود، در ساعات اداری بر روی شماره‌های تماسی که قبلاً در اختیار امور اداری قرار داده‌اند و از طریق کانال روابط عمومی و کانال رسمی دانشکده به اطلاع دانشجویان رسانده شده است؛ در دسترس باشند.
 
۲. دورکاری نباید به عملکرد واحد لطمه‌ای وارد نموده و پرسنل مشغول دورکاری، موظفند همواره در ساعات اداری بصورت تلفنی در دسترس باشند.
 
۳. پرسنل محترم موکداً از هرگونه مراجعه غیر ضرور و بدون هماهنگی به دانشکده اجتناب نموده و در صورت نیاز به حضور در دانشکده به هر دلیل، قبلاً هماهنگی لازم بعمل آورند.
 
۴. لازم است همه پرسنل اداری که به دورکاری اشتغال خواهند داشت؛ تدابیر مقتضی را به نحوی اتخاذ نمایند که تمامی اطلاعات لازم را در دسترس داشته باشند تا بتوانند در بازه دورکاری به نحو مؤثری وظایف محوله را به انجام برسانند.
 
ضمن آرزوی سلامتی برای همه شما همکاران گرامی و تشکر از زحمات صمیمانه تان در این ایام بویژه هفته‌ای که گذشت؛ امید است به مدد الهی و با مشارکت و احساس مسئولیت از سوی فرد فرد هموطنان بویژه ما دانشگاهیان، شیوع ویرانگر این ویروس جهانی به سرعت متوقف شده و سلامتی و نشاط به همه ایرانیان سرافراز بازگردد. انشاالله