بخشنامه/ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96

بخشنامه/ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96


 

در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت دانشجویان برتر، مقرر گردید این دانشگاه جهت ادامه تحصیل متقاضیان ورود به مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) بر اساس آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی دانشگاه از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی و پژوهشی، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجو پذیرش نماید. لذا پردیس / دانشکده‌ها ضرروی است به نحو مقتضی به داوطلبین اطلاع رسانی نمایند تا به منظور مشاهده شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۰۲/‏۹۶‬ مدارک خود را در «سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران» بارگذاری نمایند

دستورالعمل فرآیند پذیرش:

  • بارگذاری مدارک و ثبت درخواست توسط داوطلبان در سامانه جامع دانشگاه تا تاریخ ۱۰/‏۰۲/‏۹۶‬ ‬
  • مشاهده و بررسی مدارک اولیه و اصلی توسط کارشناسان ستاد (دفتر استعدادهای درخشان)
  • ارسال مدارک داوطلبین حائز شرایط از سوی ستاد به کارشناسان محترم معین استعدادهای درخشان و یا رؤسای محترم ادارات آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده ذیربط تا تاریخ ۲۰/‏۰۲/‏۹۶‬
  • تعبیه اطلاعیه تنظیمی از سوی پردیس / دانشکده مربوطه در رابطه با جزئیات، شرایط اختصاصی و تاریخ مراجعه جهت تحویل مدارک و سوابق پژوهشی - تحصیلی، تعیین تاریخ و ساعت مصاحبه از طریق وبگاه پردیس / دانشکده ذیربط.
  • ارائه اصل مدارک توسط داوطلبین به گروه / واحد ذیربط، جهت کنترل نهایی و راستی آزمایی مدارک (طبق تاریخ اعلام شده)
  • اعلام رسمی نتایج ارزشیابی به همراه فرم ارزیابی کلیه مصاحبه شوندگان و فرم تکمیل شده مشخصات فردی داوطلب پذیرفته شده به دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۳/‏۹۶‬ ‬ (فرمها پیوست)
  • خاطر نشان می‌سازد پردیس / دانشکده‌ها فقط مجاز به بررسی درخواست‌هایی هستند که از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه ثبت نام و توسط ستاد تأیید سیستمی گردیده است. خواهشمند است ضمن رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه دانشگاه و اجرای دقیق آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناری، نتیجه مصاحبه از داوطلبان در فرم ارزیابی پیوست درج و به همراه صورتجلسه گروه آموزشی / شورای آموزشی طی نامه رسمی معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۳/‏۹۶‬ به دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است با معرفی منتخبین از سوی پردیس / دانشکده‌ها وکنترل نهایی توسط این اداره کل، قطعی شدن پذیرش و ثبت نام هریک از منتخبین منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتایج در پورتال آن سازمان و همچنین تأیید صلاحیت عمومی معرفی شدگان از سوی هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.