بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان


 

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتروارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات از بین دانشجویان ده در صد برتر این دانشگاه و ده در صد دوم (دانشگاه تهران) در مقایسه با رتبه‌های یک تا سه دانشگا ههای سطح یک کشور دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی فاقد دانشجو می‌باشند می‌توانند از رتبه‌های یک تا سه دانشگاه‌های سطح یک دانشجو پذیرش نمایند. لذا ضمن ارسال اطلاعیه پذیرش به همراه کاربرگ‌ها و فرم پرتال سازمان سنجش، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایند. پردیس / دانشکده‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسامی حائزین شرایط را در کاربرگ‌های مربوطه (پیوست) درج وبا امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۹۶/10/۲۰ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، از تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۶‬ تا ۳۰/‏۰۹/‏۹۶‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (سطح یک کشور) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاری گواهی معدل / رتبه (پیوست) اخذ شده از دانشگاه محل تحصیل و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند. شایان ذکر است براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، هیچگونه درس مردودی در کارنامه آنان (که بی اثر شده) نباشد.

یادآوری می‌گردد قطعی شدن پذیرش نهایی هر یک از منتخبین منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید صلاحیت عمومی معرفی شدگان از سوی هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون