بخشنامه نحوه ثبت نام مشمولین وظیفه

بخشنامه نحوه ثبت نام مشمولین وظیفه


 

بخشنامه نحوه ثبت نام مشمولین وظیفه

با عنایت به نامه شماره ۸۷/‏۲/‏۳۱۰/‏۲۸‬ مورخ ۱۸/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در خصوص نحوه ثبت نام مشمولین وظیفه، باستحضار می‌رساند: صفحه ای به آدرس http://hrm.ut.ac.ir/amrie جهت ثبت نام متقاضیان امریه سربازی دانشگاه تهران ایجاد و در دسترس قرار گرفت. لذا خواهشمند است دستور فرمائید به افراد مشمول اطلاع دهند، چنانچه متقاضی امریه سربازی در دانشگاه می‌باشند. حداقل دو ماه قبل از اعزام با مراجعه به سامانه منابع انسانی دانشگاه تهران در قسمت معاونت امور کارکنان، پذیرش امریه را انتخاب و فرمهای مورد نیاز را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به پست الکترونیکی مذکور ارسال فرمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که غیر از این طریق صورت پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ثبت نام مشمولین وظیفه