بخشنامه معاونت آموزشی در خصوص برگزاری هر چه بهتر کلاسها در نیمسال تحصیلی جاری

بخشنامه معاونت آموزشی در خصوص برگزاری هر چه بهتر کلاسها در نیمسال تحصیلی جاری


با تبریک سال نو و اعیاد ماه پربرکت شعبان، به پیوست بخشنامه معاونت آموزشی برای برگزاری هر چه بهتر نیمسال تحصیلی جاری جهت استحضار ارسال می‌گردد.

 

بخشنامه در خصوص برگزاری هر چه بهتر کلاسها در نیمسال تحصیلی جاری