بخشنامه/شناسایی و انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر/بنیاد نخبگان

بخشنامه/شناسایی و انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر/بنیاد نخبگان


 

ضمن ارسال نامه شماره 89299/۱۵ مورخ23/3/96  بنیاد ملی نخبگان به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 97-96 فعال گردیده است. لذا پردیس/ دانشکده ها ضروری است  به نحو مقتضی به دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند اطلاع رسانی نماید تا به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا ششم شهریور ماه 1396 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

فراخوان بنیاد نخبگان

نامه بنیاد نخبگان