بخشنامه در خصوص نیمسال اخذ شهریه سنوات مازاد مقطع کارشناسی و دکتری طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه تهران

بخشنامه در خصوص نیمسال اخذ شهریه سنوات مازاد مقطع کارشناسی و دکتری طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه تهران


 

بخشنامه در خصوص نیمسال اخذ شهریه سنوات مازاد مقطع کارشناسی و دکتری طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه تهران

ضمن پیوست دستور چهاردهم از هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای محترم دانشگاه تهران مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ در خصوص نیمسال اخذ شهریه سنوات مازاد مقطع کارشناسی و دکتری, مراتب ذیل جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد:

۱- برای آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که مشمول آموزش رایگان و مجاز به ادامه تحصیل باشند، تحصیل در نیمسال نهم به صورت رایگان بوده و در نیمسال دهم به بعد مکلف به پرداخت شهریه مصوب دانشگاه خواهند بود.

- در مورد رشته‌هایی که دوره کارشناسی آنان ۹ نیمسال تعریف شده است (براساس استعلام از دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه) تحصیل در نیمسال دهم رایگان و در نیمسال یازدهم به بعد مشمول پرداخت شهریه خواهد بود.

۲- کلیه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه مازاد سنوات در دوره دکتری اعم از روزانه، نوبت دوم و شهریه پرداز ازنیمسال دوم ۱۳۹۲، ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳، ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ معاف از پرداخت شهریه بابت نیمسال نهم می‌باشند. همچنین دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و ورودی پس از آن، از پرداخت شهریه مازاد بابت نیمسال نهم و دهم نیز معاف می‌باشند.

مصوبه پیوست