بخشنامه در خصوص ثبت صحیح پایان نامه و رساله در سامانه ایرانداک(20 تیر)

بخشنامه در خصوص ثبت صحیح پایان نامه و رساله در سامانه ایرانداک(20 تیر)


 با توجه به بروز برخی مشکلات در زمینه ثبت فایل پایان‌نامه و رساله دانشجویان در سامانه ایرانداک ،موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
1-قالب فایل پایان‌نامه/ رساله ارسالی توسط دانشجویان  با شیوه‌نامه آن سامانه از جمله در مواردی مانند قطع کاغذ، اندازه و نوع قلم و... بطور کامل انطباق داشته باشد.
2-فایل ارسالی پایان‌نامه/ رساله دانشجویان می‌باید  فاقد اشکالاتی از قبیل ناهماهنگی کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی، ناقص بودن محتوا با توجه به عنوان، ناقص بودن اطلاعات مربوط به پدیدآور، عدم هماهنگی عنوان پایان‌نامه/ رساله ثبت شده در دانشگاه با عنوان پایان‌نامه/ رساله ارسال شده به آن سامانه و… باشد.
3-صرفا" فایل کامل طرح پیشنهادی رساله/ پایان نامه و یا فایل پایان نامه/ رساله نهایی  به آن سامانه ارسال گردد.
4-ضروری است  استادان محترم راهنما وکارشناسان مربوط در خصوص صحت  مراتب فوق توسط دانشجویان نظارت نمایند.
5-جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی مرتبط با قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان، ضروری است عنوان و محتوای پایان‌نامه/ رساله ارسالی به سامانه ایرانداک با عنوان و محتوای مندرج در نسخه چاپی پایان‌نامه/ رساله، سامانه جامع آموزش، صورتجلسات دفاعیه و نیز عنوان و محتوای ثبت شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه بطور کامل انطباق داشته و فاقد هر‌گونه اختلاف  باشد.

پیوست