بخشنامه در خصوص استرداد شهریه دانشجویان جدید الورود(24 بهمن)

بخشنامه در خصوص استرداد شهریه دانشجویان جدید الورود(24 بهمن)


پیرو بخشنامه شماره ۲۵۴۷۱۳/‏۳/‏۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ در خصوص استرداد وجوه پرداخت شده دانشجویان جدیدالورود انصرافی که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و یا از طریق آزمون‌های اختصاصی ثبت نام کرده‌اند، به استحضار می‌رساند در صورت انصراف دانشجویان تا قبل از موعد حذف و اضافه نسبت به استرداد شهریه پرداخت شده پس از کسر بالاسری امور مالی دانشگاه اقدام گردد. لازم به ذکر است در صورت انصراف پس از تاریخ حذف و اضافه استرداد مبلغ امکانپذیر نخواهد بود.