بخشنامه ثبت اطلاعات پرداخت دانشجویان در سیستم جامع اموزش

بخشنامه ثبت اطلاعات پرداخت دانشجویان در سیستم جامع اموزش


 

بخشنامه ثبت اطلاعات پرداخت دانشجویان در سیستم جامع اموزش

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵۴۶۴/۳/۱۲۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ استحضار می‌رساند با عنایت به سیاست‌های مالی دانشگاه تهران در خصوص بهبود کنترل مالی در سیستم جامع آموزش مقرر گردید کلیه دسترسی‌های مالی کنترل و محدود گردد. لذا خواهشمند است با عنایت به فرصت‌های داده شده و اصلاحات انجام شده اطلاع رسانی بگونه ای باشد که ازدریافت فیش واریزی توسط دانشجویان جدا خودداری گردد. لازم به ذکر است ضروری است براساس بخشنامه فوق الذکر پرداخت دانشجویان تنها از طریق درگاه الکترونیکی صورت پذیرد.