بخشنامه به کلیه دانشکده ها

بخشنامه به کلیه دانشکده ها


 

بخشنامه به کلیه دانشکده ها

همانطور که مستحضرید آموزش عمومی دانشکده تربیت بدنی مسئولیت برنامه ریزی واجرای دروس عمومی تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه تهران را در هر نیمسال تحصیلی به عهده دارد. در راستای این امر جهت برگزاری هرچه بهتر کلاس‌ها حضوروغیاب دانشجویان و اعلام به موقع نمرات از سوی اساتید، بالطبع همکاری و هماهنگی همکاران آموزش در سطح دانشکده‌ها را طلب می‌کند. لذا خواهشمند است در این راستا موارد ذیل را مورد عنایت قرار دهید.

۱- ترتیبی اتخاذ فرمائید تا کلیه دانشجویان ورودی جدید درس تربیت بدنی را در اول هر نیمسال تحصیلی اخذ نمایند. مشاهده می‌شود دانشجویانی در سال آخر (ترم هشت) هنوز موفق به اخذ دروس مذکور نشده‌اند.

۲- اخذ همزمان دروس تربیت بدنی و ورزش یک ممنوع می‌باشد. لازم به ذکر است، تربیت بدنی پیش نیاز ورزش یک محسوب می‌گردد.

۳- دانشجویانی که قصد انتخاب دروس تربیت بدنی و ورزش یک را دارند از همان ابتدا نسبت به انتخاب درس مذکور اقدام و در کلاس‌ها حضور یابند. در زمان حذف و اضافه فقط می‌توانند حذف نمایند. از مشکلات عدیده ای که دانشجویان، اساتید را با چالش روبرو می‌کنند انتخاب دروس عملی در موعد حذف و اضافه است که سبب ورود دانشجویانی با آمادگی جسمانی کمتر به جمع دانشجویانی است که چند جلسه را پشت سر نهاده‌اند. اصولاً تدریس دروس عملی بایستی به نحوی برنامه ریزی شود تا دانشجو بتواند همگام با استاد پیش برود. ورود دانشجوی جدید بعد از چند جلسه به کلاس، استاد را ملزم به مرور دوباره درس‌ها می‌کند که با توجه به محدودیت وقت و عملی بودن دروس امکان پذیر نمی‌باشد.