بخشنامه الزام جدی دانشجویان به تسویه مالی در مهلت مقرر

بخشنامه الزام جدی دانشجویان به تسویه مالی در مهلت مقرر


 

با عنایت به اجرایی شدن سیاست حسابداری تعهدی و لزوم نظم مالی در دانشگاه تهران، بالاخص آموزش دانشگاه و نیز براساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در خصوص سیاست تقسیط دانشجویان خاص، مقرر گردید در خصوص دانشجویانی که از نظر مالی بدهکار می‌باشند سر‌ترم آموزشی ایجاد نگردد. لذا خواهشمند است ضمن اطلاع‌رسانی جدی به دانشجویان در خصوص الزام به تسویه حداکثر تا مردادماه ۹۶, اقدامات مقتضی معمول گردد. بدیهی است در غیر این صورت سر‌ترم ثبت نام نیمسال ۹۶۱ ایجاد نخواهد شد.